Compliance

COMPLIANCE

Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa, obok wsparcia technologicznego, jest compliance, czyli zapewnienie zgodności działania organizacji zgodnie z przepisami i powszechnie obowiązującymi standardami bezpośrednio przekładające się na zarządzenie istotnymi ryzykami prawnymi w tym obszarze.

Unikalna usługa Security Alliance łączy usługi z zakresu stałego zarządzania bezpieczeństwem cybernetycznym oraz profesjonalnymi usługami compliance w obszarze ochrony danych osobowych i informacji.

O USŁUDZE

Security Alliance to usługa, która dzięki połączeniu kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa i compliance generuje dla Klienta war tość w postaci zaadresowania kwestii bezpieczeństwa informacji, na grun cie technologicznym i regulacyjnym (RODO/ISO/PISM/KSC), monitoruje zachodzące zmiany I dostosowuje do zachodzących zmian., oraz zgodnie z harmonogramem przeprowadza audyty I raportuje luki do Zarządzających.

Nasi konsultanci będący wysokiej klasy specjalistami z dziedziny cyberbe spieczeństwa oraz ochrony danych osobowych dbają, aby prowadzona przez Ciebie działalność pozostawała w zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (coroczne prze glądy regulacyjne), a w razie incydentów bezpieczeństwa (np. wy cieku danych) zapewnią wsparcie i wskażą drogę postępowania. Na co dzień pracujemy z przedsię biorcami, dla których ochrona danych i informacji jest ważna. Zapewnianmy następujący zakres wsparcia:

JAK DZIAŁAMY?

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Następnie przedstawiamy jego wyniki w postaci raportu bezpieczeństwa

ANALIZA LUKI

W przypadku jej nawiązania przeprowadzamy weryfikację zgodności regulacyjnej – tzw. analizę luki

COMPLIANCE

Przedstawiamy rozwiązania w celu usunięcia luki i wspieramy w ich realizacji, aby zapewnić zgodność z wymaganiami przepisów o ochronie danych

CYBERHELP

Możesz zawsze do nas zadzwonić – zapewniamy pierwszą linię wsparcia zespołu Cyber Security

DP LAWYER

Możesz zawsze do nas napisać – zapewniamy codzienną obsługę obszaru ochrony danych w sprawach bieżących

IOD AS A SERVICE

Pełnimy funkcję inspektora ochrony danych osobowych, bądź jesteśmy głównym punktem kontaktu w zakresie zagadnień z obszaru ochrony danych

KONTROLA

Reprezentujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz przed organami ścigania w razie zaistnienia przestępstw cybernetycznych

OPINIOWANIE I PRIVACY BY DESIGN

Opiniujemy umowy oraz uczestniczymy w projektowaniu nowych przedsięwzięć

OBSŁUGA PRAW

Przejmujemy komunikację z Twoimi klientami i odpowiadamy na ich żądania

ROCZNE AUDYTY

Przeprowadzamy coroczne przeglądy zgodności i sporządzamy roczny raport

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość

CyCommSec Sp. z o.o.

Domaniewska 37 lok 2.43

02-672 Warszawa

NIP: 5213689034

REGON: 360799346

 

email: info@cycommsec.com


    Administratorem danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest CyCommSec Sp. z o.o., który przetwarza je na zasadach określonych w polityce prywatności.